Måndag  25  Januari  2021 

LIONS syfte & Etik

Lions Syfte 
* Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
* Att befrämja god samhällsanda
* Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling 0
* Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
* Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
* Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla 
 
Lions Etik
* Fullgör ditt arbete med omsorg
* Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
* Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
* Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
* Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
* Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig 
* Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel 
* Fullgör lojalt dina samhällsplikter 
* Hjälp dem som behöver ditt stöd 
* Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm 
* Bygg upp i stället för att riva ner
 
Lions Valspråk: We serve - vi tjäna 
 
Sveriges Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet

 
Bli medlem
Kan du tänka dig att investera lite av din fritid för en god sak?

Är du en kvinna eller man, nysvensk eller svensk som vill arbeta enligt LIONS syften och etik. Är du kreativ, har friska idéer och gillar att umgås under trevliga former. Passar detta in på dig bör du bli medlem i LIONS. Klicka på menyvalet "Bli medlem" och fyll där i kontakt formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Välkommen - du behövs!

Händelser i närtid
Inga evenemang
Vad tycker du?
Var tycker du att LIONS skall lägga tyndpunkten i sitt hjälparbete?